Danışmanlık Hizmetleri

  • İnsan Kaynakları Sistemi Kurma ve Süreç İyileştime Danışmanlık Hizmeti

Kaynağım İnsan Danışmanlık, 20 yılı aşkın insan kaynakları tecrübesinin yansıtıldığı insan kaynakları sistemi kurma ve süreç iyileştirme projelerinde, aşağıdaki uygulamaları hayata geçirmektedir.

İnsan Kaynakları Süreç Tasarımı, Analizi ve İyileştirmesi
İşgücü Planlama Sistemi
İş Analizi (Görev Tanımları – Nitelikler – Yetkinlik Seti ve Sözlüğü)
Seçme Yerleştirme ve Oryantasyon Sistemi
Performans Değerlendirme Sistemi
Kariyer Yönetimi Sistemi (Mesleki Envanter)
Yetenek Yönetimi Sistemi
Kurumsal İç İletişim Sistemi
İnsan Kaynakları Prosedürleri
Çalışan Bağlılığı

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı Geliştirme Hizmeti – HRIS

21. yüzyılla beraber bilişim teknolojilerinin iş hayatı üzerindeki hızlandırıcı, kolaylaştırıcı hakimiyeti insan kaynakları iş süreçlerine de yansımıştır. Artık personel özlük işlemlerinden, performams değerlendirmeye, eğitim süreçlerinin takibinden kurumsal iç iletişime kadar insan kaynakları süreçleri, kurumsal kaynak planlama yazılımı (ERP) içinde veya ona entegre şekilde yazılım tabanlı takip edilmektedir.

Her kurumun vizyon, amaç, kurum kültürü ve insan kaynakları yönetim yapısı farklıdır. Kurum içinde geliştirilen insan kaynakları yazılımları ihtiyaçları karşılamak ve olası değişiklik ve geliştirmeleri yansıtmak bakımından paket İK yazılımlarına kıyasla çok daha esnek ve hızlıdır. Kaynağım İnsan Danışmanlık, insan kaynakları bilgi yönetimine dijital tabanlı takip ve arşivleme çözümlerini üretmek hizmetini son 10 yıl içinde birden çok defa yürütmüştür. Yazılım teknolojisi ile desteklenecek insan kaynakları fonksiyonlarının tanımlanarak algoritmasının kurulması, ekran tasarımlarının yapılması, mevcut İK uygulamaları ve ERP sistemi ile entegrasyonu verilen destekler arasındadır.

  • Kurumsal Stratejik Performans Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

Bir kurumun geleceğini planlayabilmesi için ilk başta mevcut stratejilerini, işlerini ve işlerinin altyapısını oluşturan kurum kültürü, insan ve bilgi yönetimi süreçlerini istatistiksel şekilde işletebiliyor olması gerekir. En öz tanımlaması ile ölçümlenebilirlik bir kurumun geleceğini şekillendirirken sahip olması gereken en önemli iki kastan biridir. Günümüzde Dengeli Karne Metodu kurumların stratejik yönetimi ve kurumsal performansın sistemli ölçümlenebilmesi için en çok başvurulan araçlardan biridir.

Dengeli Karne Metodu, kurumun yönetiminde kullanıma aldığı dört perspektif ile kurumun birbirinden bağımsız gibi görünen stratejilerinin aralarındaki net bağlantıları kurar, amaçları sayısallaştırır ve odaklar.  Her ne kadar stratejik yönetim insan kaynakları bölümünün işi gibi görünmese de, Dengeli Karne Metodu özellikle insan kaynakları profesyonellerinin mutlaka hakim olması gereken bir teknik yeterliliktir. Çünkü bireysel performans değerlendirme sistemleri kurumsal performansın ölçümlemesinden bağımsız olamaz. Kurum stratejiklerinin nasıl ölçümlendiğini bilmeyen insan kaynakları bölümleri sağlıklı işleyen bireysel performans değerlendirme sistemleri kurmakta çok zorlanırlar.

  • Seçme Yerleştirme Danışmanlık Hizmeti

Kaynağım İnsan Danışmanlık, seçme yerleştirme süreçlerinde kurumların aradıkları nitelik ve yetkinliklere sahip profesyonellere ulaşmalarında destek vermektedir. Klasik yüzyüze iş görüşmelerinin ötesinde, kuruma özel tasarlanabilecek süreçlerde hedef, adaya farklı işe alım tecrübesi yaşatarak işveren marka değerini arttırmak ve en uygun adayı kuruma kazandırabilmektir.